Skład osobowy Kolegium Wydziału Odlewnictwa AGH na okres kadencji 2019-2020

Dziekani

dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw. AGH - Dziekan
dr hab. inż. Marcin Górny, prof. nadzw. AGH - Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH - Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH - Prodziekan ds. Studenckich

Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. dr hab. inż. Edward Guzik
prof. dr hab. Mariusz Holtzer
prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
prof. dr hab. inż. Witold Kazimierz Krajewski
prof. dr hab. Edyta Proniewicz,
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Dorota Kalisz, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH
dr hab. Beata Grabowska, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Artur Bobrowski, prof. AGH
dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH
dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka prof. AGH
dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH
dr hab. Urszula Lelek-Borkowska, prof. AGH
dr hab. inż. Mariusz Łucarz, prof. AGH
dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH
dr hab. inż. Jarosław Piekło prof. AGH
dr hab. inż. Maria Starowicz, prof. AGH

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

  ------wakat
  dr inż. Daniel Gurgul
  dr inż. Magdalena Kawalec (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia)
  dr inż. Renata Zapała
  ------wakat
  ------wakat

  Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

  dr inż. Agnieszka Malinowska
  inż. Joanna Ramus

  Przedstawiciel doktorantów 

  mgr inż. Marcin Myszka

  Przedstawiciele studentów

  Piotr Adaszyński
  Karolina Bracka
  Patryk Cok
  Aneta Dyrlaga
  Daniel Gruszka
  Grzegorz Witek


  W posiedzeniach Kolegium uczestniczą z głosem doradczym:

  Emerytowani nauczyciele akademiccy, posiadający tytuł naukowy profesora

  prof. dr hab. Jacek Banaś
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Bonderek
  prof. dr hab. inż. Andrzej Chojecki
  prof. dr hab. inż. Józef Dańko
  prof. dr hab. inż. Stanisław M. Dobosz
  prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn
  prof. dr hab. inż. Jan Głownia
  prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz
  prof. dr. hab. inż. Adam Kosowski
  prof. dr hab. inż. Władysław Longa
  prof. dr hab. inż. Wacław Stachurski
  prof. dr hab. inż. Roman Wrona

  Dyrektor Administracyjny Wydziału

  dr inż. Agnieszka Malinowska

  Przedstawiciel NSZZ Solidarność AGH

  dr hab inż. Katarzyna Major - Gabryś, prof. AGH

  Przedstawiciel ZNP AGH

  dr inż. Ewa Olejnik

  Pełnomocnik Dziekana

  dr inż. Magdalena Kawalec (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia)

  Inni zaproszeni goście

  Stan Kolegium na 02.10.2019 r. 38 osób w tym 26 pracowników samodzielnych..


   Protokoły Rady Wydziału