Skład osobowy Kolegium Wydziału Odlewnictwa AGH na okres kadencji 2020-2024

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Marcin Górny, Dziekan, Przewodniczący

Prodziekani

Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof.  AGH - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
Dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof.  AGH - Prodziekan ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof.  AGH - Prodziekan ds. Studenckich

Kierownicy Katedr

Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
Dr hab. inż. Mariusz Łucarz, prof. AGH
Dr hab. inż. Maria Starowicz, prof. AGH

Dyrektor administracyjny Wydziału

Dr inż. Agnieszka Malinowska

Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
Prof. dr hab. inż. Rafał Dańko
Dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. AGH
Dr hab. inż. Mariusz Łucarz, prof. AGH
Dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH
Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Jerzy Zych,

Pozostali nauczyciele akademiccy

Dr inż. Daniel Gurgul
Dr inż. Karolina Kaczmarska
Dr inż. Marcin Piękoś
Dr inż. Renata Zapała

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Romana Włoczewska

Przedstawiciel doktorantów

Mgr inż. Sylwia Cukrowicz

Przedstawiciele studentów

Aleksander Nejranowski    
Olivier Piotrowski   
Justyna Kłusek   
Dawid Halejcio

Zaproszeni:

Przedstawiciel ZNP:

Dr inż. Ewa Olejnik

Przedstawiciel Solidarności:

wakat

Samodzielni Pracownicy Naukowi

Dr hab. inż. Artur Bobrowski, prof. AGH
Dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH
Prof. dr hab. Beata Grabowska,
Prof. dr hab. inż. Edward Guzik
Prof. dr hab. Mariusz Holtzer
Dr hab. inż. Dorota Kalisz, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Witold Krajewski, Life Member - Clare Hall College University of Cambridge
Dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. AGH
Dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH
Dr hab. Urszula Lelek-Borkowska prof. AGH
Dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. AGH
Dr hab. inż. Jarosław Piekło, prof. AGH
Prof. dr hab. Edyta Proniewicz
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak

Emerytowani  Pracownicy Naukowi

Prof. dr hab. Jacek M. Banaś
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bonderek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chojecki
Prof. dr hab. inż. Józef Dańko
Prof. dr hab. inż. Stanisław M. Dobosz
Prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn
Prof. dr hab. inż. Jan Głownia
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz
Prof. dr hab. inż. Adam Kosowski
Prof. dr hab. inż. Władysław Longa
Prof. dr hab. inż. Roman Wrona
Dr hab. inż. Wacław Stachurski
Doc. dr inż. Leszek Żurawski

Stan Kolegium na 17.09.2020 r.


 Protokoły Rady Wydziału