Biblioteka Wydziałowa

Biblioteka Wydziałowa

Biblioteka Wydziału Odlewnictwa

Ul. Reymonta 23 30-059 Kraków parter, pok. 009

tel. 12 617-27-91

Biblioteka posiada czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do

Internetu.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

godziny otwarcia: 

poniedziałek - ZAMKNIĘTE

wtorek - piątek 9.00-14.00

sobota 9.00-12.00*

*informacja w Bibliotece

ZBIORY

tematyka

chemia fizyczna, chemia ogólna, fizyka, odlewnictwo i metalurgia -

wiadomości ogólne, projektowanie odlewów, wytwarzanie form odlewniczych,

specjalne metody odlewania, materiały formierskie i rdzeniowe, maszyny i

urządzenia odlewnicze, stopy metali nieżelaznych, metaloznawstwo,

staliwo, żeliwo, matematyka, mechanika, ochrona środowiska, wytrzymałość

materiałów.

rodzaje

książki 11 311 vol.; czasopisma 207 j. obl.; zbiory specjalne 250 j.

obl.

Czasopisma otrzymywane na bieżąco:

Przegląd Odlewnictwa, Hutnik. Wiadomości hutnicze, Ochrona przed

korozją.

 

REGULAMIN

Regulamin Biblioteki Wydziału Odlewnictwa AGH

1. Prawo do korzystania z biblioteki mają:

-  pracownicy Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,

- studenci stacjonarni i niestacjonarni Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,

- doktoranci stacjonarni i niestacjonarni Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,

- studenci studiów podyplomowych Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,

- pozostali pracownicy, studenci, doktoranci oraz pracownicy emerytowani AGH - na miejscu.

2. Warunki otwarcia konta czytelnika:

- pracownicy Wydziału Odlewnictwa - zakładają konto na podstawie dowodu osobistego oraz oświadczenia złożonego w Bibliotece;

- studenci i doktoranci Wydziału Odlewnictwa - zakładają konto na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej;

3. Wszystkich użytkowników biblioteki obowiązuje zwrot wypożyczonych materiałów lub ich prolongaty najpóźniej po upływie terminu

wypożyczenia.

4.  W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu / prolongaty, po upływie dwóch tygodni od wyznaczonego terminu, pobierane są opłaty za każdy dzień zwłoki i za każdą pozycję za cały okres przetrzymania.

5. Obowiązują następujące okresy wypożyczeń:

- Pracownicy WO - 30 woluminów na okres 3 lat,

- Studenci i doktoranci WO - 10 woluminów na okres 3 miesięcy,

6. Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są  do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek. Studenci korzystający z różnego rodzaju urlopów urlopów również.

7. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone na podstawie rewersu, w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia zobowiązanych jest do odkupienia takiej samej lub wskazanej przez bibliotekarza pozycji.