Biblioteka Wydziałowa

Biblioteka Wydziału Odlewnictwa

Ul. Reymonta 23 30-059 Kraków parter, pok. 101 

Biblioteka posiada czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

godziny otwarcia:

  • pon.9.00-14.00
  • wt. 9.00-14.00
  • śr. nieczynne
  • czw.9.00-14.00
  • pt. 9.00-14.00
  • sob.9.00-12.00*

*w semestrze letnim: 11.03.2017, 18.03.2017, 01.04.2017, 08.04.2017, 22.04.2017, 20.05.2017. Terminy czerwcowe zostaną podane później. 


ZBIORY

tematyka 
chemia fizyczna, chemia ogólna, fizyka, odlewnictwo i metalurgia - wiadomości ogólne, projektowanie odlewów, wytwarzanie form odlewniczych, specjalne metody odlewania, materiały formierskie i rdzeniowe, maszyny i urządzenia odlewnicze, stopy metali nieżelaznych, metaloznawstwo, staliwo, żeliwo, matematyka, mechanika, ochrona środowiska, wytrzymałość materiałów. 

rodzaje 
książki 12 457 wol.; czasopisma 1 239 wol.; zbiory specjalne 1 217 j. obl. 

Czasopisma otrzymywane na bieżąco:

Czasopisma otrzymywane na bieżąco:
Hutnik Metalurgia i Odlewnictwo Maszyny, technologie, materiały Odlewnictwo - nauka i praktyka Inżynieria Materiałowa Przegląd Odlewnictwa Sprawy Nauki Dziennik Ustaw  Monitor Polski 

REGULAMIN 

Prawo do korzystania z biblioteki mają:  
pracownicy Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz, 
studenci stacjonarni, niestacjonarni, doktoranci Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,
emerytowani pracownicy dydaktyczni Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz, 
pozostali pracownicy AGH - na miejscu i międzybiblioteczne (tzn. za pośrednictwem biblioteki macierzystej jednostki organizacyjnej), 
pozostali studenci i doktoranci AGH oraz pozostałe osoby - na miejscu  

Zasady udostępniania zbiorów: 

Warunki otwarcia konta czytelnika: 
pracownicy Wydziału Odlewnictwa - zakładają konto na podstawie dowodu osobistego oraz oświadczenia złożonego w Bibliotece; 
studenci i doktoranci Wydziału Odlewnictwa - zakładają konto na podstawie indeksu z aktualnym wpisem i dowodu osobistego; 
emerytowani pracownicy dydaktyczni Wydziału Odlewnictwa - zakładają konto na podstawie oświadczenia złożonego w Bibliotece; 

Wszystkich użytkowników biblioteki obowiązuje zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub ich prolongata najpóźniej po upływie terminu wypożyczenia, który wynosi dla: pracowników WO - 12 miesięcy od daty wypożyczenia lub dokonania ostatniej prolongaty (do 25 woluminów), studentów i doktorantów WO -3 miesiące ( do 5 woluminów), emerytowanych pracowników dydaktycznych - 3 miesiące (do 10 woluminów), pracowników AGH-1 miesiąc (do 3 woluminów), pozostałe osoby korzystają ze zbiorów na miejscu po przedłożeniu dowodu tożsamości. 

Nie prolonguje się terminu zwrotu książek, na których wypożyczenie czekają inni czytelnicy. Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Wszyscy studenci oraz doktoranci zobowiązani są co roku do uregulowania zobowiązań bibliotecznych; po ukończeniu lub przerwaniu studiów muszą uzyskać na karcie obiegowej potwierdzenie uregulowania wszelkich zaległości bibliotecznych.