Biblioteka Wydziałowa

Biblioteka Wydziału Odlewnictwa

W związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania Biblioteki Wydziału Odlewnictwa do aktualnej sytuacji epidemicznej, wdrożone zostają następujące zasady korzystania z usług bibliotecznych:

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK - wyłącznie pojedynczo, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka zakrywająca nos i usta lub przyłbica, dezynfekcja rąk). Użytkowników prosimy o oczekiwanie przed wejściem do biblioteki z zachowaniem bezpiecznego dystansu (1,5 m).

KORZYSTANIE Z CZYTELNI - maksymalnie  sześć osób z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki zakrywające nos i usta lub przyłbice, dezynfekcja rąk). Użytkowników prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu (1,5 m).
UWAGA! Łącznie w Bibliotece może jednocześnie przebywać osiem osób.

Ul. Reymonta 23 30-059 Kraków parter, pok. 101 

tel. 12 617-27-91

Biblioteka posiada czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

godziny otwarcia:

poniedziałek - ZAMKNIĘTE

wtorek - piątek 9.00-14.00

sobota 9.00-12.00*

 

*informacja w Bibliotece


ZBIORY

tematyka 
chemia fizyczna, chemia ogólna, fizyka, odlewnictwo i metalurgia - wiadomości ogólne, projektowanie odlewów, wytwarzanie form odlewniczych, specjalne metody odlewania, materiały formierskie i rdzeniowe, maszyny i urządzenia odlewnicze, stopy metali nieżelaznych, metaloznawstwo, staliwo, żeliwo, matematyka, mechanika, ochrona środowiska, wytrzymałość materiałów. 

rodzaje

książki 13 485 vol.; czasopisma 763 j. obl.; zbiory specjalne 398 j. obl.  

Czasopisma otrzymywane na bieżąco:

Przegląd Odlewnictwa, Hutnik. Wiadomości hutnicze, Rudy i Metale Nieżelazne, Ochrona przed korozją.

REGULAMIN 

Regulamin Biblioteki Wydziału Odlewnictwa AGH
1. Prawo do korzystania z biblioteki mają:
-  pracownicy Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,
- studenci stacjonarni i niestacjonarni Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,
- doktoranci stacjonarni i niestacjonarni Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,
- studenci studiów podyplomowych Wydziału Odlewnictwa - na miejscu i na zewnątrz,
- pozostali pracownicy, studenci, doktoranci oraz pracownicy emerytowani AGH - na miejscu.
2. Warunki otwarcia konta czytelnika:
- pracownicy Wydziału Odlewnictwa - zakładają konto na podstawie dowodu osobistego oraz oświadczenia złożonego w Bibliotece;
- studenci i doktoranci Wydziału Odlewnictwa - zakładają konto na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej;
3. Wszystkich użytkowników biblioteki obowiązuje zwrot wypożyczonych materiałów lub ich prolongaty najpóźniej po upływie terminu wypożyczenia.
4.  W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu / prolongaty, po upływie dwóch tygodni od wyznaczonego terminu, pobierane są opłaty za każdy dzień zwłoki i za każdą pozycję za cały okres przetrzymania.
5. Obowiązują następujące okresy wypożyczeń:
- Pracownicy WO - 30 woluminów na okres 3 lat,
- Studenci i doktoranci WO - 10 woluminów na okres 3 miesięcy,
6. Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są  do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek. Studenci korzystający z różnego rodzaju urlopów urlopów również.
7. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone na podstawie rewersu, w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia zobowiązanych jest do odkupienia takiej samej lub wskazanej przez bibliotekarza pozycji.