Tytuł: Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy Fe

Wartość projektu: 6.260.193,25 PLN

Wysokość dofinansowania dla AGH: 1.160.064,36 PLN

Projekt jest realizowany przez Eurocast Industries Sp. z o.o. Sp.K. - Lidera projektu w konsorcjum z AGH (wydziały: WO, WIMiIP oraz ACMIN) oraz z Innerco Sp. z o.o.

Rezultatem projektu będą nowe, innowacyjne produkty – odlewane elementy maszyn i urządzeń ze strefami kompozytowymi a także wdrożenie w  przedsiębiorstwach odlewniczych nowej technologii INNER-2D umożliwiającej wytworzenie odlewów  ultra-odpornych na zużycie ścierne, zawierających materiał kompozytowy syntetyzowany jednoetapowo (in-situ) w trakcie procesu odlewniczego. Ponadto opracowane zostaną kompleksowe rozwiązania materiałowo-technologiczne wytwarzania kompozytowych produktów odlewniczych przeznaczonych do przemysłu surowców skalnych (wydobycie i przetwórstwo).