Pełnomocnik Dziekana ds. Analiz Finansowych
dr inż. Mariusz Łucarz,
prof.  AGH

tel. 12 617 27 21
e-mail: eumar@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
dr inż. Aldona Garbacz – Klempka,
prof.  AGH

tel. 12 617 27 74
e-mail: agarbacz@agh.edu.pl