Pełnomocnik Dziekana ds. Analiz Finansowych
dr inż. Mariusz Łucarz

tel. 12 617 27 21
e-mail: eumar@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Magdalena Kawalec

tel. 12 617 38 95
e-mail: kawalec@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
dr inż. Aldona Garbacz – Klempka

tel. 12 617 27 74
e-mail: agarbacz@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Renata Zapała

tel. 12 617 27 44
Dyżur w dziekanacie: Wtorek 1200-1300
e-mail: zapala@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
dr inż. Joanna Loch-Zawrotniak

tel. 12 617 27 81
e-mail: loch@agh.edu.pl