Pełnomocnik Dziekana ds. Analiz Finansowych
dr inż. Mariusz Łucarz

tel. 12 617 27 21
e-mail: eumar@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr Paweł Żak

tel. 12 617 47 18
e-mail: pawelzak@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
dr inż. Aldona Garbacz – Klempka

tel. 12 617 27 74
e-mail: agarbacz@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Renata Zapała

tel. 12 617 27 44
Dyżur w dziekanacie: Wtorek 1200-1300
e-mail: zapala@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
dr inż. Michał Szucki

tel. 12 617 47 18
e-mail: mszucki@agh.edu.pl