Dyrektor Administracyjny Wydziału
mgr inż. Jacek Siedlecki

tel. 12 617 27 78
e-mail: jaces@agh.edu.pl