Dyrektor Administracyjny Wydziału
Dr inż. Agnieszka Malinowska

tel. 12 617 48 89
e-mail: agnieszk@agh.edu.pl