Struktura Organizacyjna


Biuro Administracyjne Wydziału
Dyrektor: mgr inż. Jacek Siedlecki

Biblioteka Wydziałowa

Dziekanat

Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych
Kierownik: dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. nadzw. AGH

Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych
Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Edward Guzik

Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH

Katedra Chemii i Korozji Metali
Kierownik: dr hab. inż. Maria Starowicz

Odlewnia Doświadczalna i Warsztat Mechaniczny
Kierownik: mgr inż. Arkadiusz Chyczyński