Protokoły Rady Wydziału za rok 2017*

Posiedzenie RW 24-07-2017

 1. 24-07-2017 - Uchwały Rady Wydziału
 2. 24-07-2017 - Protokół Rady Wydziału
 3. 24-07-2017 - Program Rady Wydziału

Posiedzenie RW 22-05-2017

 1. 22-05-2017 - Uchwały Rady Wydziału
 2. 22-05-2017 - Protokół Rady Wydziału
 3. 22-05-2017 - Program Rady Wydział

Posiedzenie RW 24-04-2017

 1. 24-04-2017 - Uchwały Rady Wydziału
 2. 24-04-2017 - Protokół Rady Wydziału
 3. 24-04-2017 - Program Rady Wydziału

Posiedzenie RW 27-03-2017

 1. 27-03-2017 - Uchwały Rady Wydziału
 2. 27-03-2017 - Protokół Rady Wydziału
 3. 27-03-2017 - Program Rady Wydziału

Posiedzenie RW 06-03-2017

 1. Uchwały Rady Wydziału
 2. Protokół Rady Wydziału
 3. Porządek obrad Rady Wydziału

Posiedzenie RW 20-02-2017

 1. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Bisztygi-Szklarz

Posiedzenie RW 23-01-2017

 1. Uchwały Rady Wydziału
 2. Protokół Rady Wydziału
 3. Porządek obrad Rady Wydziału

* - dane dostępne wyłącznie z sieci wewnętrznej USK