Skład osobowy Rady Wydziału Odlewnictwa AGH na okres kadencji 2016-2020

„Rada Wydziału rozpatruje każdą sprawę, którą uzna za istotną dla Uczelni i Wydziału.”
/Statut AGH z dnia 24.06.2015 r. z późniejszymi zmianami/

Dziekani

dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw. AGH - Dziekan
dr hab. inż. Marcin Górny, prof. nadzw. AGH - Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH - Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH - Prodziekan ds. Studenckich

Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. dr hab. Jacek Banaś
prof. dr hab. inż. Edward Guzik
prof. dr hab. Mariusz Holtzer
prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
prof. dr hab. inż. Witold Kazimierz Krajewski
prof. dr hab. inż. Józef S. Suchy
dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH
dr hab. Edyta Proniewicz, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH
dr hab. Beata Grabowska
dr hab. inż. Jarosław Jakubski
dr hab. inż. Dorota Kalisz
dr hab inż. Katarzyna Major-Gabryś
dr hab. inż. Maria Starowicz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

  dr inż. Artur Bobrowski
  dr inż. Aldona Garbacz - Klempka (Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych)
  dr inż. Daniel Gurgul
  dr inż. Magdalena Kawalec
  dr inż. Mariusz Łucarz (Pełnomocnik Dziekana ds. Analiz Finansowych)
  dr inż. Renata Zapała  (Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich)

  Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

  dr inż. Agnieszka Malinowska
  inż. Joanna Ramus

  Przedstawiciel doktorantów 

  mgr inż. Jagoda Ryba

  Przedstawiciele studentów

  pan Dariusz Borak
  pan Daniel Gruszka
  inż. Adam Kmiecik
  inż. Joanna Płaczkiewicz
  inż. Maciej Stefański
  inż. Piotr Szarek


  W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym:

  Dyrektor Administracyjny Wydziału

  mgr inż. Jacek Siedlecki

  Przedstawiciel NSZZ Solidarność AGH

  mgr inż. Witold Cieślak

  Przedstawiciel ZNP AGH

  dr inż. Ewa Olejnik

  Pełnomocnicy Dziekana

  dr inż. Michał Szucki (Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydział)
  dr Paweł Żak (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia)

  Emerytowani nauczyciele akademiccy, posiadający tytuł naukowy profesora

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Bonderek
  prof. dr hab. inż. Andrzej Chojecki
  prof. dr hab. inż. Józef Dańko
  prof. dr hab. inż. Stanisław M. Dobosz
  prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn
  prof. dr hab. inż. Jan Głownia
  prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz
  prof. dr. hab. inż. Adam Kosowski
  prof. dr hab. inż. Jan L. Lewandowski
  prof. dr hab. inż. Władysław Longa
  prof. dr hab. inż. Wacław Stachurski
  prof. dr hab. inż. Roman Wrona

  Inni zaproszeni goście

  Stan Rady Wydziału na 30.04.2017 r. 36 osób w tym 21 pracowników samodzielnych.


   Protokoły Rady Wydziału