Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH - przewodnicząca, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziałowy administrator systemu SYLLABUS AGH

dr inż. Janusz Buraś
inż. Łukasz Dyrlaga – przedstawiciel studentów kierunku Metalurgia
dr inż. Aldona Garbacz – Klempka
dr hab. inż. Jarosław Jakubski
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH - Prodziekan ds. Studenckich, Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Magdalena Kawalec- Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
inż. Adam Kmiecik –  przedstawiciel studentów kierunku Wirtotechnologia
prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
mgr inż. Sylwia Paź - przedstawicielka doktorantów