Zespół Audytu Dydaktycznego

dr hab. inż. Dorota Kalisz – przewodnicząca

pan Dariusz Borak – przedstawiciel studentów kierunku Metalurgia
dr inż. Bartosz Grysakowski
mgr inż. Michał Latkiewicz – przedstawiciel doktorantów
dr inż. Jan Mocek
dr inż. Grzegorz Piwowarski
inż. Maciej Stefański – przedstawiciel studentów kierunku Wirtotechnologia
dr inż. Andrzej Szczęsny