Przedstawiciele Wydziału w komisjach i zespołach uczelnianych na kadencję 2016 - 2020

Komisja Senacka ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH - Przewodnicząca Komisji

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH - Przewodniczący Komisji

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
dr hab. inż. Andryi Burbelko, prof. nadzw. AGH

Komisja Dyscyplinarna Doktorancka
dr hab. Beata Grabowska
mgr inż. Emilia Wildhirt – przedstawicielka doktorantów na kadencję 2017-2018

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
dr hab. inż. Maria Starowicz
mgr inż. Aleksandra Grabarczyk – przedstawicielka doktorantów na kadencję 2017-2018

Komisja Rekrutacyjna
dr inż. Janusz Kozana

Komisja Senacka ds. Budżetu
dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw. AGH

Komisja Senacka ds. Nauki
dr hab. inż. Mariusz Łucarz

Komisja Senacka ds. Współpracy
dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw. AGH

Komisja Wyborcza
dr hab. inż. Jerzy Zych, prof.  nadzw. AGH

Zespół ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH