Uczelniana Rada Programowa Przedmiotów Obieralnych
dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH

Uczelniana Rada Środowiskowa
prof. dr hab. Mariusz Holtzer
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH

Jury Diamenty AGH

I Etap:
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH - przewodnicząca
dr inż. Aldona Garbacz-Klempka
dr hab. inż. Jarosław Jakubski
II Etap:
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH