Uczelniana Rada Programowa Przedmiotów Obieralnych
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH - Pełnomocnik Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych
dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. Mariusz Holtzer - Przewodniczący Rady Programowej
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH - Z-ca Kierownika Szkoły

Jury Diamenty AGH

I Etap:
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH - Przewodnicząca
dr inż. Aldona Garbacz-Klempka
dr hab. inż. Jarosław Jakubski
II Etap:
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH