Wydziałowe komisje oraz zespoły na kadencję 2020 - 2024

Wydziałowa Komisja Biblioteczna

dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH – Przewodnicząca
prof. dr hab. Edyta Proniewicz
dr inż. Grzegorz Piwowarski
dr inż. Grzegorz Tęcza

Wydziałowy Zespół Rekrutacyjny

dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH – Przewodnicząca
dr inż. Dariusz Drożyński
dr inż. Karolina Kaczmarska
dr inż. Sebastian Sobula
dr inż. Janusz Kozana – Przedstawiciel Wydziału w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna

dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH – Przewodnicząca
prof. dr hab. Beata Grabowska,
dr hab. Urszula Lelek-Borkowska, prof. AGH
dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH
dr inż. Łukasz Jamrozowicz
dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
dr hab. inż. Jarosław Piekło, prof. AGH
dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH
dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH
dr inż. Andrzej Szczęsny

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH-Przewodniczący
dr hab. inż. Barbara Kalandyk,prof. AGH
dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH
dr hab. inż. Jarosław Piekło, prof. AGH
dr inż. Łukasz Jamrozowicz
dr inż. Ewa Olejnik - przedstawiciel ZNP
przedstawiciel NSZZ Solidarność

Komisja Odbioru Prac Naukowo-Badawczych

Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH – Przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
Prof. dr hab. Beata Grabowska
Dr hab. inż. Maria Starowicz, prof. AGH.

Pełnomocnik Dziekana ds. Realizacji Projektów Naukowo-Badawczych

dr hab. inż. Dorota Kalisz, prof. AGH