Komisja ds. Rotacji Adiunktów zatrudnionych po 01.11.2002 r.

prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński – przewodniczący

dr hab. inż. Marcin Górny, prof. AGH
dr hab. inż. Maria Maj, prof.  AGH
dr hab. inż. Starowicz Maria, prof.  AGH
dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof.  AGH