Komisja ds. Przewodów Doktorskich

dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH – przewodniczący


prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH
dr hab. Maria Starowicz
dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. AGH
dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. AGH