Komisja ds. Przewodów Doktorskich

dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. nadzw. AGH – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Banaś
dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. nadzw. AGH
prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH