Wybory organów Uczelni na kadencję 2020-2024.

Wyniki głosowania w wyborach członków Senatu AGH i członków Kolegium Wydziału Odlewnictwa w okręgu nr 9 (w kolejności alfabetycznej)

Wybrani członkowie Senatu AGH:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:
1. Dr hab. inż. Marcin Górny
2. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1. Dr inż. Karolina Kaczmarska

Wybrani członkowie Kolegium Wydziału Odlewnictwa:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:
1. Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
2. Dr hab. inż. Rafał Dańko
3. Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka
4. Dr hab. inż. Barbara Kalandyk
5. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
6. Dr hab. inż. Mariusz Łucarz
7. Dr hab. inż. Maria Maj
8. Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
9. Dr hab. inż. Jerzy Zych

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1. Dr inż. Daniel Gurgul
2. Dr inż. Karolina Kaczmarska
3. Dr inż. Marcin Piękoś
4. Dr inż. Renata Zapała

w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Mgr inż. Romana Włoczewska

Wybrani przedstawiciele w Uczelnianym Kolegium Elektorów:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:
1. Dr hab. inż. Rafał Dańko
2. Dr hab. inż. Marcin Górny
3. Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
4. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1. Dr inż. Mateusz Skrzyński

Wybrani członkowie Okręgowego Kolegium Elektorów:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:
1. Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
2. Dr hab. inż. Rafał Dańko
3. Dr hab. inż. Marcin Górny
4. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
5. Dr hab. inż. Marcin Brzeziński
6. Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
7. Dr hab. inż. Barbara Kalandyk
8.Dr hab. inż. Mariusz Łucarz
9. Dr hab. inż. Jarosław Piekło
10. Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka
11. Dr hab. inż. Maria Maj
12. Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
13. Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś
14. Dr hab. inż. Jerzy Zych
15. Dr hab. inż. Halina Krawiec

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1. Dr inż. Magdalena Kawalec
2. Dr inż. Karolina Kaczmarska
3. Dr inż. Marcin Piękoś
4. Dr inż. Daniel Gurgul
5. Dr inż. Grzegorz Piwowarski
6. Dr inż. Mateusz Skrzyński

w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Mgr inż. Romana Włoczewska
2. Mgr inż. Wojciech Oksiutowicz

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 (WO AGH)

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej