Wymogi redakcyjne

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest terminowe zgłoszenie się poprzez formularz rejestracyjny:

REJESTRACJA
(kliknij żeby się zarejestrować!)

Oraz przygotowanie materiałów w wyznaczonym terminie zgodnie z poniższymi wymogami:

WAŻNE DATY:

15.05.2018 – Termin zgłaszania artykułów,

05.06.2018 – Termin nadsyłania prezentacji,

07.06.2018 - Konferencja

Prezentacja:

         Język prezentacji: angielski,

         czas prezentacji: 10 min,

         format pliku prezentacji: .ppt, .pptx,

         adres e-mail do wysyłki prezentacji: konferencjawo@agh.edu.pl z dopiskiem „prezentacja”,

         termin nadsyłania prezentacji na podany wyżej adres e-mail: do 5 czerwca 2018 roku,

uwaga: w dniu konferencji nie będzie możliwości zgrywania prezentacji.

 Poster:

         Język posteru: angielski,

         format: B2 (50x70 cm).

 Artykuł:

         Język artykułu: angielski,

       warunkiem publikacji referatu jest współautorstwo publikacji wraz z opiekunem naukowym lub promotorem pracy doktorskiej oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych czasopisma, w tym uzyskanie dwóch pozytywnych, niezależnych recenzji,

         rejestracja artykułu pod adresem:

https://journals.agh.edu.pl/jcme/user/register

         termin rejestracji artykułu: 15.05.2018 r.

 W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mailowym: konferencjawo@agh.edu.pl