Uwagi Dodatkowe

  • Organizatorzy gwarantują pierwszym 20 osobom (decyduje kolejność zgłoszeń) możliwość prezentacji w formie wystąpienia ustnego, chyba że autor zadeklarował w zgłoszeniu przygotowanie posteru. Pozostali uczestnicy mają możliwość prezentacji naukowych dokonań w formie posterów.
  • Wystąpienia ustne i postery biorą udział w konkursie na najlepszą prezentację naukowych dokonań. Doktorant – autor najlepszej prezentacji ustnej i najlepszego posteru, wyłoniony decyzją jury konkursowego, otrzyma nagrodę.
  • Organizatorzy powołają jury konkursowe do wyboru najlepszej prezentacji ustnej i w formie posteru oraz podadzą do wiadomości uczestników regulamin konkursu do dnia 20 maja 2018 roku.
  • Na życzenie uczestnika wydaje się zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji.
  • W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów podróży oraz noclegów we własnym zakresie.
  • W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy otrzymują:
     
  1. materiały konferencyjne, 
  2. możliwość publikacji artykułów w czasopiśmie Journal of Casting & Materials Engineering po spełnieniu redakcyjnych warunków formalnych, 
  3. możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych atrakcjach, po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz zgłoszeniowy, ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mailowym: konferencjawo@agh.edu.pl