Studium Języków Obcych - informacje dla Studentów

Informacje dotyczące organizacji  lektoratów na AGH

Informacja dla studentów rozpoczynających naukę języka w roku akademickim 2015/2016, czyli dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór 2014/2015).

1. Informacja dotycząca organizacji naboru studentów obecnego I roku studiów stacjonarnych I stopnia

2. Skrótowa informacja dla studentów roku 1 studiów stacjonarnych I stopnia nabór 2014_2015

3. Uchwała  nr 30/2015 Senatu AGH z dnia 4 marca 2015 w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej Senatu - Certyfikaty językowe uznawane przez SJO AGH zwalniające z egzaminu na poziomie B-2