Kalendarz rekrutacyjny

Kalendarz rekrutacji zimowej 2016/2017

Dla wszystkich stopni i form studiów: 

Rozpoczęcie rejestracji w systemie e-Rekrutacja:

9 stycznia 2017 r., godz. 900

Rozpoczęcie pracy WKR:

30 stycznia 2017 r., godz. 900

Zakończenie pracy WKR:

18 lutego 2017 r., godz. 1500

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja w systemie e-Rekrutacja:

od 9 stycznia do 2 lutego 2017 r. 
(do godz. 1500)

Przyjmowanie dokumentów w wersji elektronicznej:

od 30 stycznia do 2 lutego 2017 r. 
(do godz. 1500)

Egzaminy wstępne:

3 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji:

6 lutego 2017 r., o godz. 1500

Wydawanie decyzji o przyjęciu na studia oraz wpisy:

od 7 do 10 lutego 2017 r. 

Ogłoszenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej

10 lutego 2017 r., o godz. 1500

 

Kalendarz naboru dodatkowego 
na studia stacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja w systemie e-Rekrutacja:

od 10 lutego 2017 r. (godz. 900)
do 14 lutego 2017 r. (godz. 1500)

Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną:

od 10 do 14 lutego 2017 r.

Egzaminy wstępne:

15 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wyników:

15 lutego 2017 r., o godz. 1700

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji, wpisy:

od 16 do 18 lutego 2017 r.