Studia podyplomowe

Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe VII edycji "Inżynieria Procesów Odlewniczych":

- odlewnictwo stopów żelaza VII.1 - SŻ,
- odlewnictwo stopów metali nieżelaznych VII.2 - SMN.


1. Ulotka reklamowa: odlewnictwo stopów żelaza,

2. Ulotka reklamowa: odlewnictwo stopów metali nieżelaznych

3. Wykaz przedmiotów VII edycji

Kraków, 07.02.2017

Szanowni Państwo!
Informujemy Państwa o możliwości podjęcia studiów podyplomowych z zakresu odlewnictwa, które są prowadzone na Wydziale Odlewnictwa AGH od 2006 roku.

Studia podyplomowe „Inżynieria Procesów Odlewniczych” pozwalają pogłębić wiedzę o nowych technologiach, materiałach, metodach badań oraz poznać współczesne narzędzia wspomagania komputerowego procesów odlewniczych. Umożliwiają zapoznanie się z tendencjami rozwoju technologii odlewniczych oraz mechanizacji i automatyzacji, poznanie innowacyjnych rozwiązań oraz możliwości optymalizacji kosztów, zużycia materiałów i energii.

Zakres studiów dotyczy głównie technologii odlewania stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych) do form piaskowych i metalowych.

Dla słuchaczy studiów przygotowano materiały dydaktyczne, wizualizacje procesów i prezentacje możliwości programów komputerowych, stanowiska laboratoryjne i badawcze. Jedną z form zajęć są konsultacje specjalistów, w ramach których jest możliwość dyskusji o problemach zawodowych.

Studia podyplomowe obejmują ok. 200 godzin zajęć i odbywają się w trybie studiów niestacjonarnych. Zajęcia odbywają się w sobotę oraz w niedzielę (do godz. południowych).

W 2017 roku jest planowane rozpoczęcie zajęć kolejnej VII edycji studiów. Termin rozpoczęcia zależy od tego ilu będzie chętnych - uruchomienie studiów przy min. 15 osobach.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Odlewnictwa AGH. Wykaz przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy są podane na stronie Wydziału. Lista przed-miotów będzie korygowana po I semestrze w zależności od zainteresowań i potrzeb uczestników. W II semestrze będzie możliwy wybór bloków tematycznych dotyczących wytwarzania odlewów ze stopów żelaza lub wytwarzania odlewów ze stopów metali nieżelaznych.

Wybrane zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning), co ograniczy ilość zjazdów w Krakowie.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia z wykazem przedmiotów oraz ich wymiaru.

Odpłatność za studia podyplomowe wynosi 2 450,- zł/semestr.

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/ Kraków 64 1240 4722 1111 0000 4852 7529 

Administracja studiów podyplomowych: Marta Kukułka; tel 0-12 617 27 07  e-mail: mkukul@agh.edu.pl

Kwestionariusz Osobowy dla Studentów Studiów Podyplomowych...

Deklaracja uczestnictwa