Studia Niestacjonarne

Zestaw pytań sprawdzianu wiadomości w ramach rekrutacji (i egzaminu dyplomowego) na II stopień studiów niestacjonarnych

 

OGŁOSZENIE

 ROK II – II stopnia

Opłaty za semestr zimowy 2017/2018

należy dokonać do dnia 15.10.2017 r. termin ostateczny.

( dostarczyć dowód wpłaty) ( zgodnie z regulaminem studiów w AGH)

oraz uregulować wszystkie zaległości z poprzednich semestrów

Od dnia 16.10.2017 system komputerowy nalicza odsetki karne od wpłat dokonanych nieterminowo oraz wpłat zaległych.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje

skreślenie z listy studentów Wydziału.

Stawka za godzinę dla studiów niestacjonarnych wynosi 8,50 zł

Opłata za studia II stopnia : 2.500,00zł

Nr konta:

Bank Pekao S.A. O/ Kraków
64 1240 4722 1111 0000 4852 7529