Opłaty i ubezpieczenia

OPŁATA ZA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE:

Bank Pekao S. A.
O/ Kraków
ul. Pijarska 1
64 1240 4722 1111 0000 4852 7529
Niestacjonarne Studia Doktoranckie - przelew na powyższy nr konta z dopiskiem:
subkonto nr 720.170.9520

Obowiązek Ubezpieczenia Zdrowotne go Doktorantów

Ubezpieczenie OC wszystkich doktorantów AGH.

W związku z zaprzestaniem wydania Legitymacji ubezpieczeniowej przez ZUS doktoranci, którzy dotąd takiej legitymacji nie zdążyli wyrobić, chcąc korzystać ze bezpłatnej opieki lekarskiej mogą być przyjęć - do ukończenia 26 roku życia - na podstawie aktualnej Legitymacji Ubezpieczeniowej dla Członków Rodziny wydanej przez zakład pracy rodziców odprowadzający za niego składkę zdrowotną lub kartą RMUA wydaną w zakładzie pracy rodziców opłacającym za nich składkę zdrowotną
- po ukończonym 26 roku życia - na podstawie karty RMUA wydanej przez AGH (pok.25, paw. C-2, Pani M. Domagała)
- będący na utrzymaniu współmałżonka - na podstawie karty RMUA wydanej przez zakład pracy współmałżonka ubezpieczającego doktoranta  
Karta RMUA  zachowuje ważność 60 dni od początku miesiąca w którym została wystawiona.