Wydziałowe Biuro Projektu

1. dr inż. Renata Zapała

Wydziałowy Koordynator Projektu i koordynator projektu ds. staży
budynek D8, pokój nr 418
tel.: 12 617 27 44
e-mail: zapala@agh.edu.pl

2. dr inż. Aldona Garbacz-Klempka

Koordynator szkoleń i wyjazdów studyjnych
budynek D8, pokój nr 704a
tel.: 12 617 27 74

e-mail: agarbacz@agh.edu.pl

3. mgr inż. Romana Włoczewska

Specjalista ds. finansowych oraz  specjalista ds. ewaluacji i jakości
budynek D8, pokój nr 124
tel.: 12 617 27 47

e-mail: romaw@agh.edu.pl

4. Marta Kukułka

Specjalista ds. administracyjnych oraz specjalista ds. informacji i promocji
budynek D8, pokój nr 36
tel.: 12 617 27 07

e-mail: mkukul@agh.edu.pl

 

Adres Wydziałowego Biura Projektu:

Wydział Odlewnictwa AGH

ul. Reymonta 23

bud. D8, parter, pok. 36

e-mail: wo-power@agh.edu.pl