Wydziałowe Biuro Projektu

Wydziałowy Koordynator Projektu

dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka

tel. 12 617 27 74

e-mail: agarbacz@agh.edu.pl

 

Koordynator ds. szkoleń oraz ds. informacji i promocji:

dr inż. Renata Zapała

tel. 12 617 27 44

e-mail: zapala@agh.edu.pl

Koordynator ds. wyjazdów studyjnych oraz ds. zakupu środków niematerialnych i prawnych:

dr inż. Janusz Kozana

tel. 12 617 27 76

e-mail: jkozana@agh.edu.pl

Koordynator ds. zakupu środków trwałych:

dr inż. Marcin Piękoś

tel. 12 617 27 75

e-mail:  mpiekos@agh.edu.pl

Specjalista ds. administracyjnych oraz ds. programów studiów:

mgr Joanna Cholawa

tel. 12 617 27 18

e-mail: cholawa@agh.edu.pl

Specjalista ds. administracyjnych oraz ds. studenckich:

dr inż. Agnieszka Roczniak

tel. 12 617 27 18

e-mail: arocznia@agh.edu.pl

Specjalista ds. finansowych oraz ds. ewaluacji i jakości:

mgr inż. Romana Włoczewska

tel. 12 617 27 47

e-mail: romaw@agh.edu.pl

Specjalista ds. finansowych

Ewa Pajor  

tel. 12 617 27 22

e-mail: epajor@agh.edu.pl

 

Adres Wydziałowego Biura Projektu:

Wydział Odlewnictwa AGH

ul. Reymonta 23

bud. D8, parter, pok. 36