Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że rozpoczynamy rekrutację na szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Odlewnictwa. Wkrótce udostępnimy na stronie internetowej Wydziału Regulamin i załączniki wymagane do konkretnych szkoleń, o których będziemy informować na bieżąco również drogą mailową.

Tymczasem prosimy wszystkie osoby deklarujące udział w szkoleniach o wypełnienie KARTY INFORMACYJNEJ (link), zawierającej wykaz wszystkich planowanych szkoleń. Karta ma pomóc uzyskać informacje o Państwa zainteresowaniu konkretnymi szkoleniami i możliwym ich wykorzystaniu w dydaktyce z punktu widzenia rozwoju samych pracowników, korzyści dla studentów oraz całościowej realizacji projektu. Karta informacyjna pozwoli zbudować kryteria każdej rekrutacji i w porozumieniu z Kierownikami Katedr ustalić pierwszeństwo skorzystania.

Szkolenia proszę ponumerować na liście zgodnie z własnymi priorytetami lub zgodnie z priorytetami Katedry. Kolejność, w jakiej wskazane są szkolenia na liście preferencji, będzie miała znaczenie w kryteriach każdej rekrutacji.

Proszę zwrócić uwagę na konieczność wykorzystania nabytych kompetencji w dydaktyce, po ukończeniu szkolenia, w ciągu 4 semestrów, wliczając obecny (do 30.09.2023 roku). Kompetencje można wykorzystywać na zajęciach każdego kierunku, każdego roku, również na studiach niestacjonarnych.

Praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy ze studentami nie jest obowiązkowe, niemniej preferowane i dotyczy możliwości wykorzystania licencji programów: MAGMA, SIMULIA, CATIA, Flow3D, ProCAST, VPS, PAM-STAMP, SYSWELD, SOLIDWORKS) poprzez modyfikację prowadzonych zajęć (do 30.09.2023).

KARTĘ INFORMACYJNĄ proszę składać do 1 grudnia br. do Biura Dziekana Wydziału Odlewnictwa <biurowo@agh.edu.pl> osobiście lub mailowo.

Mam nadzieję, że Państwa liczny udział w szkoleniach przyczyni się w do znacznego podniesienia kompetencji kadr naszego Wydziału oraz wsparcia zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Karta informacyjna.doc

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa pracowników naukowo - dydaktycznych AGH w Krakowie w szkoleniach organizowanych przez Wydział Odlewnictwa w ramach Projektu (Zadanie 5)
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Dane uczestnika Projektu
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz rekrutacji
  4. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)
  5. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zaświadczenie o odbyciu szkolenia
  6. Załącznik nr 5 do Regulaminu - KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
  7. Załącznik nr 6 do Regulaminu - LISTA RANKINGOWA
  8. Załącznik nr 7 do Regulaminu - LISTA REZERWOWA
  9. Załącznik nr 8 do Regulaminu - LISTA SZKOLEŃ

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

z serdecznymi pozdrowieniami

Wydziałowy Koordynator Programu POWER 3.5 II

 

dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Odlewnictwa ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków
tel. służbowy: +48 12 617 27 74

e-mail: agarbacz@agh.edu.pl