Praktyki studenckie

2018

Firma Limatherm S.A. informuje, że istnieje możliwość przyjęcia studentów na praktyki zawodowe. W tym celu zainteresowany student powinien indywidualnie przesłać swoje CV wraz z wnioskiem/prośbą o przyjęcie na praktyki.
W/w dokumenty proszę przesyłać do pana dr inż. Marcina Brzezińskiego na adres mbr@agh.edu.pl, który koordynuje proces rekrutacji.
Każdy wniosek o przyjęcie na praktykę jest rozpatrywany indywidualnie.

Firma NEMAK POLAND Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość przyjęcia studentów na praktyki zawodowe. W tym celu zainteresowany student powinien indywidualnie przesłać do firmy NEMAK POLAND Sp. z o.o. swoje CV wraz z wnioskiem/prośbą o przyjęcie na praktyki.
W/w dokumenty proszę przesyłać do pani Anety Krysty na adres Aneta.Krysta@nemak.com, która koordynuje proces rekrutacji.
Każdy wniosek o przyjęcie na praktykę Firma rozpatruje indywidualnie.