Praktyki studenckie

Terminy konsultacji Pani dr inż. Renaty Zapały,

dyżur na platformie UPEL we wtorki od 1200 do 1230

 

 

Studenci III roku zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej między 01.07.2021 a 31.08.2021 (4 tygodnie).

Druki do pobrania na stronie Wydziału Odlewnictwa www.odlewnictwo.agh.edu.pl.

Po odbyciu praktyki każdy student zobowiązany jest przedłożyć

zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez Zakład oraz sprawozdanie zaakceptowane przez Firmę.

Termin złożenia zaświadczenia i sprawozdania mija 15.09.2021 roku.

Sprawozdanie należy składać do Dziekanatu Wydziału przez skrzynkę podawczą dotycząca praktyk umieszczoną przed wejściem do Dziekanatu
lub droga pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie) za potwierdzeniem odbioru

Adres do wysyłki:

Dziekanat Wydziału Odlewnictwa AGH

ul. Reymonta 23

30-059 Kraków


1. Promesa przyjęcia na praktykę indywidualną

2. Porozumienie o prowadzenie niepłatnej praktyki studentów AGH

3. Program ramowy praktyki zawodowej

4. Wzór pierwszej strony sprawozdania z praktyk studenckich

5. Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych