Praktyki studenckie

Terminy konsultacji Pani dr inż. Renaty Zapały,
dyżur w dziekanacie: wtorek - w godzinach 1200 do 13
00

Studenci III roku zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej między 07.07.2018, a 16.09.2018 (4 tygodnie).
Druki do pobrania znajdują się poniżej.
Po odbyciu praktyki każdy student zobowiązany jest przedłożyć
zaświadczenie o odbyciu praktyki zawierające krótką ocenę jej przebiegu wystawione przez Zakład oraz sprawozdanie zaakceptowane przez Firmę.
Termin złożenia zaświadczenia i sprawozdania mija 16.09.2018 roku.

1. Promesa przyjęcia na praktykę indywidualną

2. Porozumienie o prowadzenie niepłatnej praktyki studentów AGH

3. Program ramowy praktyki zawodowej

4. Wzór pierwszej strony sprawozdania z praktyk studenckich

5. Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych