Praktyki studenckie

Terminy konsultacji Pani dr inż. Renaty Zapały,
dyżur w dziekanacie: wtorek - w godzinach 1200 do 13
00

Studenci III roku zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej między 01.07.2019, a 1.09.2019 (4 tygodnie).

Druki do pobrania na stronie Wydziału Odlewnictwa www.odlew.agh.edu.pl.

Po odbyciu praktyki każdy student zobowiązany jest przedłożyć

zaświadczenie o odbyciu praktyki zawierające krótką ocenę jej przebiegu wystawione przez Zakład oraz sprawozdanie zaakceptowane przez Firmę.

Termin złożenia zaświadczenia i sprawozdania mija 15.09.2019 roku.

1. Promesa przyjęcia na praktykę indywidualną

2. Porozumienie o prowadzenie niepłatnej praktyki studentów AGH

3. Program ramowy praktyki zawodowej

4. Wzór pierwszej strony sprawozdania z praktyk studenckich

5. Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych