Postępowania habilitacyjne 2019

Dr inż. Grzegorz Tęcza

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
 4. Komisja Habilitacyjna
 5. Harmonogram
 6. Recenzja 1
 7. Recenzja 2
 8. Recenzja 3

Dr inż. Magdalena Kawalec

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
 4. Komisja Habilitacyjna
 5. Harmonogram
 6. Recenzja 1
 7. Recenzja 2
 8. Recenzja 3

Dr inż. Paweł Malinowski

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
 4. Komisja Habilitacyjna
 5. Harmonogram
 6. Recenzja 1
 7. Recenzja 2
 8. Recenzja 3

Dr inż. Jarosław Piekło

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
 4. Komisja Habilitacyjna
 5. Harmonogram
 6. Recenzja 1
 7. Recenzja 2
 8. Recenzja 3

Dr inż. Aldona Garbacz - Klempka

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
 4. Komisja Habilitacyjna
 5. Harmonogram
 6. Recenzja 1
 7. Recenzja 2
 8. Recenzja 3

Dr Urszula Lelek - Borkowska

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
 4. Komisja Habilitacyjna
 5. Harmonogram
 6. Recenzja 1
 7. Recenzja 2
 8. Recenzja 3

Dr inż. Marcin Brzeziński

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
 4. Komisja Habilitacyjna
 5. Harmonogram
 6. Recenzja 1
 7. Recenzja 2
 8. Recenzja 3

Dr inż. Mariusz Łucarz

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
 4. Komisja Habilitacyjna
 5. Harmonogram
 6. Recenzja 1
 7. Recenzja 2
 8. Recenzja 3