Postępowania habilitacyjne 2018

Dr inż. Artur Bobrowski

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Pismo o wszczęciu postępowania Habilitacyjnego
  4. Komisja Habilitacyjna
  5. Harmonogram
  6. Recenzja 1
  7. Recenzja 2
  8. Recenzja 3