Postępowania habilitacyjne 2016

Dr inż. Katarzyna Major-Gabryś

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Komisja Habilitacyjna
  4. Komisja Habilitacyjna uzupełnienie
  5. Harmonogram
  6. Recenzja 1
  7. Recenzja 2
  8. Recenzja 3