MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów

 

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Koordynator uczelniany AGH
Mgr Małgorzata Bartyś
T: 12 617 27 12
E: most@agh.edu.pl

Koordynator wydziałowy AGH
Dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw., Prodziekan ds. Kształcenia
T: 12 617 27 51
E: jzych@agh.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://most.amu.edu.pl

Film promujący program MOST