Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Odlewnictwa

ul. Reymonta 23 (pawilon D-8)
30-059 Kraków

fax: 12 617 52 97

 

Biuro Dziekana
inż. Joanna Ramus

piętro I, pok. 124
tel. 12 617 27 01
e-mail: biurowo@agh.edu.pl

Dziekanat Studiów Stacjonarnych
mgr inż. Elżbieta Lepka
pani Magdalena Roczniak

piętro I, pok. 123
tel. 12 617 27 18
e-mail: dziekodl@agh.edu.pl
Przyjmowanie studentów:
wtorek – piątek w godz. 1000 - 1300
w miesiącu sierpniu dziekanat nieczynny

Dziekanat Studiów Doktoranckich
mgr inż. Agnieszka Roczniak

piętro I, pok. 123
tel. 12 617 33 48
e-mail: arocznia@agh.edu.pl
Przyjmowanie studentów:
wtorek – piątek w godz. 1000 - 1300
w miesiącu sierpniu dziekanat nieczynny

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
pani Marta Kukułka

piętro I, pok. 124
tel. 12 617 27 07
e-mail: mkukul@agh.edu.pl

Dział Finansowy
dr inż. Agnieszka Malinowska
pani Ewa Pajor

piętro I, pok. 120
tel. 12 617 48 89 / 12 617 27 22
e-mail: agnieszk@agh.edu.pl

Władze Wydziału Odlewnictwa