Spis abstraktów XXXVIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "Dzień Odlewnika 2014"

Lp. Autorzy Tytuł
1

Augustyn-Pieniążek Joanna, Wilkosz Kamil

QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE DEFECTS IN METAL CASTING PROSTHETIC RESTORATIONS
2 Bobrowski Artur ANALYSIS OF GASES FROM BTEX GROUP BY FOURIER INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR)
3 Dańko Rafał, Łucarz Mariusz, Dańko Józef BADANIA REGENERACJI ZUŻYTEJ MASY RDZENIOWEJ Z PROCESU COLD-BOX
4 Goraj Tomasz, Szucki Michał, Lelito Janusz, Suchy Józef S. NUMERYCZNA ANALIZA PRZEPŁYWÓW W WYBRANYCH FRAGMENTACH UKŁADÓW WLEWOWYCH STOSOWANYCH PRZY WYTWARZANIU ODLEWÓW WIELKOGABARYTOWYCH
5 Holtzer Mariusz, Kmita Angelika, Roczniak Agnieszka NOWE ŻYWICE FURFURYLOWE BARDZIEJ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
6 Kamińska Jadwiga, Dańko Józef DOBÓR OPTYMALNYCH PARAMETRÓW PROCESU GRANULACJI PYŁÓW POCHODZĄCYCH ZE STACJI PRZEROBU MAS Z BENTONITEM
7 Kmita Angelika, Hutera Barbara WYBIJALNOŚĆ MAS ZE SZKŁEM WODNYM MODYFIKOWANYM NANOCZĄSTKAMI MgO
8 Knych Tadeusz, Uliasz Piotr, Wiecheć Justyna, Podeszwa Konrad BADANIA NAD DOBOREM PARAMETRÓW PRZESYCANIA KOMERCYJNEGO ODLEWNICZEGO STOPU ALSI7MG0,3 
9 Krajewski Paweł K.,  Piwowarski Grzegorz, Suchy Józef S. THERMAL CONDUCTIVITY OF THE GREEN-SAND MOULD POURED WITH COPPER
10 Piwowarski Grzegorz,  Buraś Janusz, Krajewski Witold K.,  Krajewski Paweł K. THERMAL ANALYSIS OF THE ZnAl10 ALLOY MODIFIED BY Ti ADDITIONS IN AlTi5C0.15 AND ZnTi3.2 INOCULANTS
11 Kwak Zofia, Rzadkosz Stanisław, Garbacz-Klempka Aldona, Krok Waldemar WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA MAKROSTRUKTURĘ I WŁASNOŚCI STOPÓW SERII 7XXX NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
12 Piekło Jarosław, Maj Maria EVALUATION OF CASTING FATIGUE LIFE BASED ON  NUMERICAL MODEL AND FATIGUE TESTS
13 Rzadkosz Stanisław, Kozana Janusz, Garbacz-Klempka Aldona,
Piękoś Marcin, Cieślak Witold 
KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI BRĄZÓW CYNOWYCH
14 Skrzyński Mateusz, Dańko Rafał, Czapla Przemysław REGENERACJA ZUŻYTEJ MASY Z ŻYWICĄ FURFURYLOWĄ NA STANOWISKU LABORATORYJNYM
15 Stypuła Barbara, Hajos Michał ANODOWE ROZTWARZANIE CYNKU JAKO METODA WYTWARZANIA NANOCZĄSTEK
16 Szczęsny Andrzej, Kopyciński Dariusz OCENA WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI  W POWŁOCE CYNKOWEJ KSZTAŁTOWANEJ NA POWIERZCHNI ODLEWU Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
17 Szucki Michał, Suchy Józef S., Lelito Janusz, Malinowski Paweł, Sobczyk Jacek EXPERIMENTAL ANALYSIS OF HETEROPHASE FLOWS (LIQUID METAL - SOLID PARTCILES)
18 Ziółkowski Eugeniusz , Smyksy Krzysztof, Fedoryszyn Aleksander, Brzeziński Marcin ANALIZA HARMONICZNYCH ZA POMOCĄ REJESTRATORA WARTOŚCI CHWILOWYCH NAPIĘĆ I PRĄDÓW
19 Żymankowska-Kumon Sylwia THE USE OF GAS CHROMATOGRAPHY IN PYROLYSIS OF FOUNDRY BINDERS