Tematyka Konferencji

Tematyka Konferencji Naukowej „Dzień Odlewnika 2019” jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym procesów inżynieryjnych i odlewniczych. Misją konferencji jest przyczynianie się do rozwoju wiedzy i nowych koncepcji naukowych z zakresu tych zagadnień.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas konferencji to:

PROCESY ODLEWNICZE:

 • Krystalizacja metali i stopów
 • Obróbka cieplna
 • Badania mikrostruktury stopów odlewniczych
 • Mechanizacja i automatyzacja procesów
 • Robotyka
 • Konstrukcja maszyn i urządzeń
 • Właściwości odlewnicze i użytkowe
 • Modyfikacja powierzchni
 • Modelowanie komputerowe
 • Szybkie prototypowanie

MATERIAŁY INŻYNIERSKIE:

 • Materiały formierskie
 • Materiały polimerowe
 • Materiały ogniotrwałe
 • Materiały kompozytowe
 • Materiały technologii druku 3D
 • Właściwości fizykochemiczne materiałów
 • Metale i stopy
 • Ceramika
 • Degradacja i korozja materiałów
 • Metody analityczne
 • Modyfikacja materiałów
 • Recykling w odlewnictwie i metalurgii