Materiały konferencyjne

Wszystkie zaakceptowane streszczenia, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych  w wersji drukowanej / elektronicznej.
Język streszczenia: angielski
Język referatu: polski, angielski

Artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji, w czasopiśmie JOURNAL OF CASTING & MATERIALS ENGINEERING (JCME). Teksty artykułów prosimy nadsyłać za pośrednictwem strony:
https://journals.agh.edu.pl/jcme
z dopiskiem „Dzień Odlewnika 2017”
Język publikacji: angielski