Kalendarium

30.05.2017   Rozpoczęcie rejestracji uczestników konferencji

31.07.2017    Ostateczny termin rejestracji uczestników oraz zgłaszania streszczeń w języku angielskim

14.08.2017    Termin przesłania przez organizatorów do autorów informacji o akceptacji streszczeń

31.08.2017    Termin uiszczenia obniżonej opłaty konferencyjnej

22.09.2017    Termin uiszczenia pełnej opłaty konferencyjnej

22.09.2017    Termin przesłania pełnego tekstu publikacji