Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej,
 • zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, praw mechaniki płynów oraz komputerowego modelowania procesów termokinetycznych, 
 • metod numerycznych i obliczeniowych stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych,
 • elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i  budowie maszyn,
 • krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie,
 • komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • nowoczesnych, wspomaganych komputerowo systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz informatyki i matematyki stosowanej w tym obsługi komercyjnych systemów CAM i CAE wykorzystywanych w przemyśle,
 • metalurgii i odlewnictwa wysokojakościowych stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej,
 • odlewania tworzyw sztucznych,
 • algorytmiki oraz programowania obiektowego i bazodanowego,
 • budowy i konfiguracji sieci komputerowych oraz systemów klastrowych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać metodami analitycznymi problemy z zakresu matematyki, fizyki i chemii ogólnej,
 • opracować algorytm obliczeniowy oraz rozwiązać numerycznie równania fizyki matematycznej opisujące procesy wymiany masy, pędu i energii,
 • samodzielnie zaprojektować proste urządzenia z uwzględnieniem doboru materiałów konstrukcyjnych o odpowiednich właściwościach mechanicznych,
 • projektować złożone obiekty geometryczne z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska CAD,
 • posługiwać się nowoczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w: termodynamice i materiałoznawstwie.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • obsługiwać komercyjne programy symulacyjne dla odlewnictwa i inżynierii materiałowej,
 • zaprojektować i przeprowadzić procesy wytwarzania komponentów odlewanych wykonanych ze stopów metali i innych tworzyw odlewniczych,
 • projektować złożone materiały kompozytowe o osnowie metalowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik ich wytwarzania w tym symulacji numerycznych,
 • zaprojektować technologię odlewania elementów wykonywanych z tworzyw sztucznych,
 • samodzielnie tworzyć programy komputerowe (w tym systemy bazodanowe),
 • projektować podsieci komputerowe jak również konfigurować wybrane urządzenia i usługi sieciowe. 

Praktyki

Studenci odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach przemysłowych związanych z branżą odlewniczą. Podczas praktyk zapoznają się z praktycznymi aspektami wytwarzania komponentów odlewanych, maszynami stosowanymi do tych procesów oraz komputerowym wspomaganiem procesów produkcyjnych. 
Wydział posiada szereg umów związanych z realizacją praktyk w kraju i zagranicą, są to między innymi: Delphi, Delphi Automotive, Valeo, Nemak, GE Power, Shiloh Industries, Volkswagen, Toyota Manufacturing i inne.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • inżynier technolog,
 • specjaliści w zakresie projektowania technologii produkcji z wykorzystaniem programów symulacyjnych,
 • specjaliści IT dla branży odlewniczej,
 • laboranci oraz kadra naukowa,
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości,
 • specjaliści w zakresie komputerowego zarządzania produkcją,
 • konsultanci ds. problematyki odlewniczej.

Miejsca pracy

 • zakłady odlewnicze,
 • niezależne biura projektowe zajmujące się opracowaniem technologii dla przemysłu odlewniczego,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i produkcją z branży: motoryzacyjnej, energetycznej, stoczniowej, lotniczej i innych,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i wytwarzania odlewów ze stopów metali i tworzyw sztucznych.

 

Jak wskazują badania prowadzone przez Centrum Karier AGH, ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.