Inżynieria Procesów Odlewniczych

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, fizyki i chemii, a w szczególności w zakresie zasad termodynamiki, mechaniki płynów, fizykochemii  procesów odlewniczych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i  budowie maszyn, 
 • podstaw elektrotechniki, informatyki, komputerowego wspomagania procesów wytwarzania,
 • materiałów inżynierskich,
 • krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie,
 • maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewniczych,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania odlewów,
 • komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • procesów wytwarzania komponentów odlewanych z wysokojakościowych stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz kompozytów metalowych,
 • kształtowania struktury i właściwości odlewów,
 • specjalnych metod odlewnia, w tym odlewnictwa ciśnieniowego i próżniowo-ciśnieniowego stopów metali i materiałów polimerowych,
 • technologii przygotowania produkcji i konstrukcji komponentów odlewanych,
 • wykorzystania komputerowych metod wspomagania produkcji odlewniczej, 
 • inżynierii korozyjnej: projektowania konstrukcji metalowych, kompozytowych i ich ochrona przed korozją,
 • metod inżynierii odwrotnej,
 • addytywnych metod wytwarzania elementów. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • zaprojektować i wdrożyć proces wykonania komponentów odlewanych dla wielu branż przemysłowych (np. motoryzacji, lotnictwa, przemysłu obronnego i innych),
 • posługiwać się komercyjnym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w inżynierii odlewniczej,
 • kierować zespołami ludzkimi w zakładach przemysłowych,
 • optymalizować proces produkcji komponentów odlewanych zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i wymaganiami normatywnymi,
 • dobrać i przygotować odpowiednie  dla danego komponentu stopy metali lub materiały kompozytowe,
 • praktycznie zastosować różne technologie odlewnicze, w tym specjalne metody wytwarzania odlewów ciśnieniowych dla motoryzacji i innych branż produkcji wielkoseryjnej,
 • właściwie dobrać i zastosować procesy obróbki cieplnej, chemicznej, antykorozyjnej i wykańczającej,
 • zastosować nowoczesne metody badania właściwości stopów metali i odlewów.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • zaprojektować i wdrożyć technologię wytwarzania komponentów odlewanych metalowych i niemetalowych dla: motoryzacji, lotnictwa, przemysłu maszynowego, obronnego, chemicznego, energii odnawialnej i innych branż przemysłowych, 
 • kształtować strukturę i właściwości stopów odlewniczych,
 • obsługiwać nowoczesne, zrobotyzowane gniazda produkcyjne i obróbcze komponentów odlewanych,
 • dobrać odpowiednie pod kątem wymagań wytrzymałościowych, żywotności, kosztochłonności tworzywa inżynierskie,
 • zastosować programy symulacyjne dla odlewnictwa i inżynierii materiałowej.

Praktyki

Studenci odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach przemysłowych związanych z branżą odlewniczą. Podczas praktyk zapoznają się z praktycznymi aspektami wytwarzania komponentów odlewanych, maszynami stosowanymi do tych procesów oraz zasadami funkcjonowania i organizacji pracy w zakładzie przemysłowym.

Wydział  posiada szereg umów związanych z realizacją praktyk w kraju i za granicą, są to między innymi: KGHM Polska Miedź, Nemak, GE Power, Shiloh Industries, Volkswagen, Toyota Manufacturing, Georg Fischer Automobilguss GmbH, Scania, Pratt And Whitney i inne.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • inżynier procesów odlewniczych,
 • inżynier odlewnik,
 • inżynier metalurg,
 • inżynier technolog,
 • konstruktor maszyn,
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości,
 • konsultant ds. problematyki odlewniczej,
 • specjalista ds. komputerowego wspomagania procesów odlewniczych, 
 • laboranci oraz kadra naukowa.

Miejsca pracy

 • zakłady odlewnicze,
 • biura projektowe, konstrukcyjne, 
 • przedsiębiorstwa z branż powiązanych z odlewnictwem, np. motoryzacyjne, lotnicze, obronne, chemiczne, stoczniowe, budowlane, związane z budową maszyn i inne,
 • możliwa własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i wytwarzania metalowych i niemetalowych komponentów odlewanych,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe.

  

Jak wskazują badania prowadzone przez Centrum Karier AGH, ponad 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Kierunek jest unikatowy zarówno w Polsce jak i Europie. Absolwenci są przygotowani do pracy jako kadra inżynierska w przemyśle odlewniczym, a także branżach z nim związanych, takich jak motoryzacja, przemysł stoczniowy itp. Bardzo często absolwenci kierunku znajdują pracę za granicą – głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii.