Metalurgia

Studia I stopnia (inżynierskie umożliwiają nabycie odpowiedniej i niezbędnej wiedzy koniecznej w działalności inżynierskiej z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) i inżynierskich (mechanika, wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, termodynamika, informatyka, materiałoznawstwo).
 
Studia II stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w zakresie metalurgii, właściwości i zastosowania stopów metalowych, komputerowego wspomagania w technice oraz nabycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach inżynierii odlewniczej. Program kształcenia umożliwia również opanowania specjalistycznego języka obcego.
 
Aktualnie kształci się studentów w następujących specjalnościach:

  • Odlewnictwo,
  • Ochrona środowiska w odlewnictwie,
  • Wirtualizacja technologii odlewniczych,
  • Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne.

 
Studia III stopnia (doktoranckie) Wydział Odlewnictwa AGH prowadzi stacjonarne studia doktoranckie o nazwie „Teoria i technologia procesów odlewniczych" na kierunku metalurgia Program został opracowany w oparciu o konsultacje z przemysłem oraz zgodnie z wymaganiami Senatu i Ustawy o szkolnictwie wyższym. Program obejmuje przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i zakresu filozofii lub ekonomi. Część przedmiotów jest obowiązkowa, a część obieralna.

Na studiach podyplomowych w trakcie 3 semestrów odbywa się kształcenie w zakresie inżynierii procesów odlewniczych.

Wydział prowadzi także, dla kadry inżynieryjno-technicznej zakładów kursy szkoleniowe, aktualizujące wiedzę i doskonalące umiejętności w wybranych dziedzinach odlewnictwa.