Perspektywy zawodowe

Inżynieria Procesów Odlewniczych

Jak wskazują badania prowadzone przez Centrum Karier AGH, ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Natomiast 34% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu jednego miesiąca od ukończenia studiów. Kierunek Inżynieria Procesów Odlewniczych jest unikatowy zarówno w Polsce jak i Europie. Absolwenci są przygotowani do pracy jako kadra inżynierska w przemyśle odlewniczym, a także branżach z nim związanych jak motoryzacja, przemysł stoczniowy itp. Bardzo często absolwenci kierunku IPO znajdują pracę za granicą głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • inżynier procesów odlewniczych,
 • inżynier odlewnik,
 • inżynier metalurg,
 • inżynier technolog,
 • konstruktor maszyn,
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości,
 • konsultant ds. problematyki odlewniczej,
 • specjalista ds. komputerowego wspomagania procesów odlewniczych,
 • laboranci oraz kadra naukowa.

Miejsca pracy:

 • zakłady odlewnicze,
 • biura projektowe, konstrukcyjne,
 • przedsiębiorstwa z branż powiązanych z odlewnictwem, np. motoryzacyjne, lotnicze, obronne, chemiczne, stoczniowe, budowlane, związane z budową maszyn i inne,
 • możliwa własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i wytwarzania metalowych i niemetalowych komponentów odlewanych,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe.

 Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

 Jak wskazują badania prowadzone przez Centrum Karier AGH, ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Natomiast 34% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu jednego miesiąca od ukończenia studiów.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • inżynier technolog,
 • specjaliści w zakresie projektowania technologii produkcji z wykorzystaniem programów symulacyjnych,
 • specjaliści IT dla branży odlewniczej,
 • laboranci oraz kadra naukowa,
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości,
 • specjaliści w zakresie komputerowego zarządzania produkcją,
 • konsultanci ds. problematyki odlewniczej.

Miejsca pracy:

 • zakłady odlewnicze,
 • niezależne biura projektowe zajmujące się opracowaniem technologii dla przemysłu odlewniczego,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i produkcją z branży: motoryzacyjnej, energetycznej, stoczniowej, lotniczej i innych,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i wytwarzania odlewów ze stopów metali i tworzyw sztucznych.