Liczba miejsc

Planowana liczba miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach objętych rekrutacją:

Studia I stopnia (inżynierskie) – rekrutacja letnia

Inżynieria Procesów Odlewniczych - 120

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich - 105

Studia II stopnia (magisterskie) – rekrutacja zimowa

Inżynieria Procesów Odlewniczych - 80

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich - 50

 

Planowana liczba miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach objętych rekrutacją:

Studia II stopnia (magisterskie) – rekrutacja letnia

 Inżynieria Procesów Odlewniczych - 45