Czego Cię nauczymy?

Inżynieria Procesów Odlewniczych

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki i chemii, a w szczególności w zakresie zasad termodynamiki, mechaniki płynów, fizykochemii  procesów odlewniczych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i  budowie maszyn,
 • podstaw elektrotechniki, informatyki, komputerowego wspomagania procesów wytwarzania,
 • materiałów inżynierskich,
 • krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie,
 • maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewniczych,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania odlewów,
 • komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

Syllabus AGH

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • procesów wytwarzania komponentów odlewanych z wysokojakościowych stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz kompozytów metalowych,
 • kształtowania struktury i właściwości odlewów,
 • specjalnych metod odlewnia, w tym odlewnictwa ciśnieniowego i próżniowo-ciśnieniowego stopów metali i materiałów polimerowych,
 • technologii przygotowania produkcji i konstrukcji komponentów odlewanych,
 • wykorzystanie komputerowych metod wspomagania produkcji odlewniczej,
 • inżynierii korozyjnej: projektowanie konstrukcji metalowych, kompozytowych i ich ochrona przed korozją,
 • metod inżynierii odwrotnej,
 • addytywnych metod wytwarzania elementów.

Syllabus AGH - Odlewnictwo

Syllabus AGH - Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne

 Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • zaprojektować i wdrożyć proces wykonania komponentów odlewanych dla wielu branż przemysłowych (np. motoryzacji, lotnictwa, przemysłu obronnego i innych),
 • posługiwać się komercyjnym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w inżynierii odlewniczej,
 • kierować zespołami ludzkimi w zakładach przemysłowych,
 • optymalizować proces produkcji komponentów odlewanych zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i wymaganiami normatywnymi,
 • dobrać i przygotować odpowiednie  dla danego komponentu stopy metali lub materiały kompozytowe,
 • praktycznie zastosować różne technologie odlewnicze, w tym specjalne metody wytwarzania odlewów ciśnieniowych dla motoryzacji i innych branż produkcji wielkoseryjnej,
 • właściwie dobrać i zastosować procesy obróbki cieplnej, chemicznej, antykorozyjnej i wykańczającej,
 • zastosować nowoczesne metody badania właściwości stopów metali i odlewów.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • zaprojektować i wdrożyć technologię wytwarzania komponentów odlewanych metalowych i niemetalowych dla: motoryzacji, lotnictwa, przemysłu maszynowego, obronnego, chemicznego, energii odnawialnej i innych branż przemysłowych,
 • kształtować strukturę i właściwości stopów odlewniczych,
 • obsługiwać nowoczesne, zrobotyzowane gniazda produkcyjne i obróbcze komponentów odlewanych,
 • dobrać odpowiednie pod kątem wymagań wytrzymałościowych, żywotności, kosztochłonności tworzywa inżynierskie,
 • zastosować programy symulacyjne dla odlewnictwa i inżynierii materiałowej.

Praktyki:

Studenci odbywają 4 tygodniową praktykę w zakładach przemysłowych związanych z branżą odlewniczą. Podczas praktyk zapoznają się z praktycznymi aspektami wytwarzania komponentów odlewanych, maszynami stosowanymi do tych procesów oraz zasadami funkcjonowania i organizacji pracy w zakładzie przemysłowym. Wydział  posiada szereg umów związanych z realizacją praktyk w kraju i zagranicą, są to między innymi: KGHM Polska Miedź, Nemak, GE Power, Shiloh Industries, Volkswagen, Toyota Manufacturing, Georg Fischer Automobilguss GmbH, Scania, Pratt And Whitney i inne.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej,
 • zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, praw mechaniki płynów oraz komputerowego modelowania procesów termokinetycznych,
 • metod numerycznych i obliczeniowych stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych,
 • elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i  budowie maszyn,
 • krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie,
 • komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

Syllabus AGH

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • nowoczesnych, wspomaganych komputerowo systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz informatyki i matematyki stosowanej w tym obsługi komercyjnych systemów CAM i CAE wykorzystywanych w przemyśle,
 • metalurgii i odlewnictwa wysokojakościowych stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej,
 • odlewania tworzyw sztucznych,
 • algorytmiki oraz programowania obiektowego i  bazodanowego,
 • budowy i konfiguracji sieci komputerowych oraz systemów klastrowych.

Syllabus AGH

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać metodami analitycznymi problemy z zakresu matematyki, fizyki i chemii ogólnej,
 • opracować algorytm obliczeniowy oraz rozwiązać numerycznie równania fizyki matematycznej opisujące procesy wymiany masy, pędu i energii,
 • samodzielnie zaprojektować proste urządzenia z uwzględnieniem doboru materiałów konstrukcyjnych o odpowiednich właściwościach mechanicznych,
 • projektować złożone obiekty geometryczne z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska CAD,
 • posługiwać się nowoczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w: termodynamice i materiałoznawstwie.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • obsługiwać komercyjne programy symulacyjne dla odlewnictwa i inżynierii materiałowej,
 • zaprojektować i przeprowadzić procesy wytwarzania komponentów odlewanych wykonanych ze stopów metali i innych tworzyw odlewniczych,
 • projektować złożone materiały kompozytowe o osnowie metalowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik ich wytwarzania w tym symulacji numerycznych,
 • zaprojektować technologię odlewania elementów wykonywanych z tworzyw sztucznych,
 • samodzielnie tworzyć programy komputerowe (w tym systemy bazodanowe),
 • projektować podsieci komputerowe jak również konfigurować wybrane urządzenia i usługi sieciowe.

Praktyki:

Studenci odbywają 4 tygodniową praktykę w zakładach przemysłowych związanych z branżą odlewniczą. Podczas praktyk zapoznają się z praktycznymi aspektami wytwarzania komponentów odlewanych, maszynami stosowanymi do tych procesów oraz komputerowym wspomaganiem procesów produkcyjnych. Wydział posiada szereg umów związanych z realizacją praktyk w kraju i zagranicą, są to między innymi: Delphi, Delphi Automotive, Valeo, Nemak, GE Power, Shiloh Industries, Volkswagen, Toyota Manufacturing, inne.