Co można u nas studiować?

Studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów

  Inżynieria Procesów Odlewniczych

  Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

   Studia II stopnia (magisterskie) – 3 semestry (stacjonarne) lub 4 semestry (niestacjonarne)

   Inżynieria Procesów Odlewniczych

   Specjalności*:

   Odlewnictwo

   Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne

   Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

   Specjalności*:

   Wirtualizacja Procesów Odlewniczych

   Virtualization of Foundry Engineering – specjalność w języku angielskim

   Dodatkowo Wydział Odlewnictwa prowadzi studia niestacjonarne* (zaoczne) realizowane na kierunku:

   Inżynieria Procesów Odlewniczych – specjalność Odlewnictwo

   Studia III stopnia (doktoranckie) – 8 semestrów

    Teoria i Technologia Procesów Odlewniczych

   Studia podyplomowe* – 2 semestry

   Inżynieria Procesów Odlewniczych

   * uruchomienie kierunku na studiach niestacjonarnych oraz na poszczególnych specjalnościach studiów stacjonarnych, a także na studiach podyplomowych uzależnione jest od liczby kandydatów