Wyniki badań ankietowych

2015 - 2016

Studencka ocena prowadzących zajęcia

  • Raport z badań ankietowych dotyczących oceny prowadzącego
  • Raport z badań ankietowych dotyczących oceny studiów podyplomowych „Inżynieria procesów odlewniczych”
  • Wyniki ankiet pracowników akademickich Wydz. Odlewnictwa-2015/16

Doktorancka ocena przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

  • Wyniki badań ankietowych dotyczących studiów doktoranckich – lato 2015/2016

Wyniki hospitacji Pracowników

  • Wyniki hospitacji Pracowników - 2015/2016

Losy Absolwentów

  • Losy zawodowe absolwentów 2016 WYDZIAŁU ODLEWNICTWA (Kraków)
  • Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2013 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2016
  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po pięciu latach od ukończenia studiów

2014 - 2015

Studencka ocena prowadzących zajęcia

Doktorancka ocena przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Wyniki hospitacji Pracowników

Losy Absolwentów

2013 - 2014

Wyniki badań ankietowych pracowników

Wyniki badań ankietowych studentów

Wyniki badań ankietowych doktorantów