Konkurs im. Prof. Wacława Sakwy

2016

Nagrodzone prace magisterskie:

Miś Krzysztof "Analiza technologii wykonania obudowy mechanizmu różnicowego wraz z opracowaniem propozycji jej zmian dla ograniczenia wad pochodzenia skurczowego w Teksid Iron Poland" (Opiekun pracy: dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH) - I nagroda

Mazgaj Mariusz "Model automatycznego systemu sterowania pneumatycznego na stanowisku dydaktycznym w warunkach laboratoryjnych" (Opiekun pracy: dr inż. Marcin Brzeziński) - II nagroda

Nagrodzone prace inżynierskie:

Soból Grzegorz "Struktura i wybrane właściwości żeliwa CADI" (Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Edward Guzik) - II nagroda

Zamulińska Katarzyna "Analiza zdobnictwa i technologii odlewania zabytkowych dzwonów krakowskich" (Opiekun pracy: dr inż. Aldona Garbacz-Klempka) - III nagroda

2015

Nagrodzone prace magisterskie:

Michalski Sławomir "Opracowanie programu komputerowego symulacji pracy wybranego żeliwiaka" (Opiekun pracy: dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. nadzw. AGH) - I nagroda

Pawłowski Arkadiusz i Hinc Grzegorz "Doskonalenie procesu metalurgicznego EAF + LF z wykorzystaniem metodyki LEAN" (Opiekun pracy: dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH) - III nagroda

Kulpa Arkadiusz „Atmosfera gazowa podczas wykonywania odlewów w klasycznej technologii pełnej formy" (Opiekun pracy: dr inż. Jan Mocek) - III nagroda

Nagrodzone prace inżynierskie:

Postuła Janusz "Opracowanie technologii wykonania kół linowych z żeliwa ENGJL - HB 235 w warunkach Odlewni Żeliwa FANSULD" (Opiekun pracy: dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH) - I nagroda

Opitek Bartosz "Strefy kompozytowe otrzymywane in situ w odlewach staliwnych bijaków do kruszarek" (Opiekun pracy: dr inż. Ewa Olejnik) - II nagroda

2014

Nagrodzone prace magisterskie:

Schmalenberg Kamil „Ocena jakościowa procesu wytwarzania odlewów na linii firmy Loramendi w warunkach produkcyjnych Odlewnie Polskie S.A.” (Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Edward Guzik) - I nagroda

Zygmunt Łukasz i Dereń Michał „Badanie procesu wykonywania rdzeni w technologii Cordis z uwzględnieniem wykorzystania regeneratu” (Opiekun pracy: dr hab. inż. Rafał Dańko) - III nagroda

Nagrodzone prace inżynierskie:

Kwak Zofia „Projekt elementów kompletu biżuterii odlewanej inspirowany dawnymi wzorcami” (Opiekun pracy: dr inż. Aldona Garbacz-Klempka) - I nagroda

Kudala Kamila „Wpływ niewielkich ilości dodatków bizmutu i cyny na odporność na zmęczenie cieplne żeliwa szarego” (Opiekun pracy: dr hab. inż. Jerzy Zych prof. nadzw. AGH) - III nagroda

2013

Nagrodzone prace magisterskie:

Wenerski Michał "Analiza i badania wpływu prędkości działania zespołu zaworowego na wybrane parametry działania prototypowej formierki strumieniowej" (Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Smyksy) - I nagroda

Nagrodzone prace inżynierskie:

Paśniewski Jakub "Ocena mikrostruktury staliwa nadeutektoidalnego przeznaczonego na walce hutnicze" (Opiekun pracy: dr inż. Renata Zapała) - II nagroda

2012

Nagrodzone prace magisterskie:

Jarco Aleksandra Natalia "Studium technologiczno-konstrukcyjne wykorzystania szybkiego prototypowania do wykonania odlewu artystycznego medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie" (Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz) - I nagroda

Michał Wiśnios "Anioły i demony w życiu człowieka. Wykonanie odlewów artystycznych w technologii wytapianych modeli" (Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz) - wyróżnienie specjalne

Nagrodzone prace inżynierskie:

Kozioł Agnieszka Joanna "Mikrostruktura staliwa ferrytyczno-austenitycznego w zakresie występowania faz kruchych" (Kierujący pracą: dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH) - I nagroda

2011

Nowak-Dudek Anna "Optymalizacja technologii wykonania odlewu przekładni planetarnej napędu pojazdów specjalnych z żeliwa EN-GJS-3 w warunkach Zakładu Metalurgicznego WSK Rzeszów Sp. z o.o." (Kierujący pracą: dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH) - I nagroda

Woźniak Grzegorz "Opracowanie technologii wykonania odlewu pokrywy ze staliwa GP240GH w wersji formowania ręcznego i maszynowego w warunkach Odlewni Chmar w Kielcach" (Kierujący pracą: dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH) - II nagroda

Talarek Mateusz "Kształtowanie struktury i wybranych właściwości żeliw z grafitem wermikularnym" (Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Edward Guzik) - III nagroda

2010

Kostrzewa Krzysztof „Dobór temperatury austenityzacji staliwa kwasoodpornego o zróżnicowanej zawartości węgla" (Kierujący pracą: prof. dr hab. inz. Jan Głownia) - II nagroda

Gracz Beata „Modelowanie zarodkowania ziaren fazy pierwotnej magnezu dla kompozytu AZ91/SiC” (Kierujący pracą: dr inż. J. Lelito) - III nagroda

2009

Ościłowski Leszek „Uszlachetnianie żeliwa przy zastosowaniu zabiegów filtracji i modyfikacji" (Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Edward Guzik) - II nagroda

Snopkiewicz Tomasz „Projekt i wykonanie elektronicznego przyrządu do oceny zagęszczania form odlewniczych” (Kierujący pracą: dr inż. Krzysztof Smyksy) - III nagroda