Konkurs Diamenty AGH

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową „DIAMENTY AGH” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH, organizowany jest od 1998 roku przez Studenckie Towarzystwo Naukowe. Laureaci konkursu otrzymują statuetki i medale oraz nagrody pieniężne, zaś autorzy prac wyróżnionych medale i dyplomy.

edycja XVII (2015)

Wyszkowska Edyta "Research and development of advanced aluminium/graphite composites for thermal management applications" (Opiekun pracy: dr inż. Ewa Olejnik) - praca wyróżniona w kategorii Prace APLIKACYJNE

edycja XVI (2014)

Pleśniak Urszula "Modyfikacja powierzchni podnosząca odporność na korozję biomedycznych stopów magnezu" (Opiekun pracy: dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH) - praca wyróżniona w kategorii Prace APLIKACYJNE

edycja XV (2013)

Rudzioska Magdalena "Odlewane buławy średniowieczne - problematyka technologiczna i konserwatorska" (Opiekun pracy: dr inż. Aldona Garbacz-Klempka Aldona) - praca wyróżniona w kategorii Prace APLIKACYJNE

edycja XII (2010)

Wiśnios Michał "Anioły i demony w życiu człowieka. Wykonanie odlewów artystycznych w technologii wytapianych modeli" (Kierujący pracą: dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz, prof. nadzw. AGH) – praca wyróżniona

Małysza Marcin "Kształtowanie wytrzymałościowe odlewanych struktur przestrzennych uporządkowanych" (Kierujący pracą: dr inż. Jarosław Piekło) – praca wyróżniona