• mapa serwisu
 • PL
 • EN
 • ES

Jakość Kształcenia

Aktualności

Samorząd doktorantów został poinformowany o trybie przeprowadzenia ankietyzacji (inż. Joanna Ramus – posiada odpowiednią ilość ankiet papierowych).

Formularze i ankiety

Skład osobowy Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – dane kontaktowe

 • Dr Paweł Żak
  Wydział Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych;
  paw. D-8, pok. 817;
  tel. 12 617 47 18; e-mail: pawelzak@agh.edu.pl

Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia – dane kontaktowe

 • Dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH, Prodziekan ds. Studenckich
  Wydział Odlewnictwa, 
  paw.
  D-8, pok. 419;
  tel. 12 617 27 43; e-mail: bk@agh.edu.pl

Przedstawiciel Wydziału w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 • Dr hab. inż. Jarosław Jakubski

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • Dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH – Prodziekan ds. Kształcenia, Przewodniczący Zespołu, Wydziałowy Administrator Systemu SYLLABUS AGH
 • Dr Paweł Żak – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • Dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH – Prodziekan ds. Studenckich; Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
 • Dr hab. inż. Dariusz Kopyciński, prof. AGH
 • Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • Dr inż. Magdalena Kawalec
 • Dr inż. Janusz Buraś
 • Dr inż. Aldona Garbacz - Klempka
 • Mgr inż. Gabriela Sikora
 • Inż. Adam Kmiecik
 • Inż. Łukasz Dyrlaga

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego

 • Dr hab. inż. Dorota Kalisz
 • Dr inż. Jan Mocek
 • Dr inż. Grzegorz Piwowarski
 • Dr inż. Andrzej Szczęsny
 • Dr inż. Bartosz Grysakowski 
 • Mgr inż. Michał Latkiewicz
 • Inż. Dariusz Borak
 • Inż. Maciej Stefański

Zadania realizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół Audytu Dydaktycznego

Zgodnie z § 15 ust. 2 zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 roku Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce Uczelni.

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza