XXXVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Dzień Odlewnika 2013, Kraków, 28 – 29 listopada 2013


WYDZIAŁ ODLEWNICTWA

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH STOP/ O. KRAKÓW

Z A P R O S Z E N I E

NA

XXXVII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Dzień Odlewnika 2013

 Kraków, 28 – 29 listopada 2013

 


Patronat honorowy

Prof. dr hab. inż. JÓZEF S. SUCHY, Dziekan Wydziału Odlewnictwa

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Przewodniczący

Dr hab. inż. WITOLD K. KRAJEWSKI, Prof. AGH, Prodziekan ds. Nauki

 

Z-cy Przewodniczącego

Dr hab. inż. Jerzy S. ZYCH, Prof. AGH, Prodziekan ds. Kształcenia, Prezes STOP/ O. Kraków jzych@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Prof. AGH, Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych, ez@agh.edu.pl

 

Członkowie Komitetu

Dr hab. inż. Maria MAJ,                                                mmaj@agh.edu.pl

Dr inż. Marcin BRZEZIŃSKI,                                        mbr@agh.edu.pl

Mgr inż. Jacek SIEDLECKI,                                          jaces@agh.edu.pl

Mgr inż. Beata GRACZ, (Sekretarz Konferencji),          gracz@agh.edu.pl

Mgr inż. Elżbieta PUDEK,                                              epudek@agh.edu.pl


Zaproszenie

 

Miejsce konferencji

Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków, ul. Reymonta 23, Budynek D8, 28 – 29 XI. 2013; http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/kontakt/jak_trafic.html

Informacje, rejestracja uczestników, kontakt

Prof. J. Zych,              jzych@agh.edu.pl;                 Tel. +48-12-6172701; +48-12-6172751

Prof. E. Ziółkowski    ez@agh.edu.pl;                      Tel. +48-12-6172762

Mgr J. Siedlecki,        jaces@agh.edu.pl;                  Tel. +48-12-6172701

Mgr E. Pudek,                        epudek@agh.edu.pl;              Tel. +48-12-6172772


Opłata konferencyjna

300 PLN + 23% VAT

Wniesienie opłaty:

Bank Pekao SA III Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1

Konto nr 03 1240 4533 1111 0000 5434 6862

REF.: Dzień Odlewnika AGH 2013

 

Sugerowane zakwaterowanie

Hotel Polonez                        http://www.hotel-polonez.pl

Hotel Za kolumnami              http://www.ap.krakow.pl

Ważne Daty

7 listopada 2013         Rejestracja uczestników

14 listopada 2013       Wniesienie opłaty

21 listopada 2013       Złożenie artykułów do prezentacji ustnych i posterowych w wersji papierowej i elektronicznej do:

- studenci i doktoranci – prof. E. Ziółkowskiego (ez@agh.edu.pl)

- pracownicy – mgr Beaty Gracz (gracz@agh.edu.pl)

 

Format wymaganych materiałów konferencyjnych

1. Extended abstract sporządzony wg dołączonego wzoru (obowiązkowy dla prezentacji ustnych i posterowych w Sesji Studenckiej oraz posterowych w Sesji Pracowniczej.

Język abstraktu: angielski lub polski.

2. Poster o wymiarach szerokość x wysokość = 60 x 90 cm

3. Organizatorzy podejmują starania w kierunku opublikowania prac z konferencji w specjalnym wydaniu Archives of Foundry Engineering. Zainteresowani autorzy proszeni są o przygotowanie pełnych wersji publikacji wg wzorów obowiązujących w czasopiśmie AFE: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/page/show/87/instrukcje-dla-autorow. Publikacje zostaną zakwalifikowane do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Język publikacji: angielski lub polski ze streszczeniem w j. angielskim

 

A G E N D A

Czwartek, 28 listopada 2013

SESJA STUDENCKA

godz. 10.00 – 14.00 prezentacje ustne

godz. 14 – 15 przerwa obiadowa

godz. 15 – 16 prezentacje posterowe

 

Piątek , 29 listopada 2013

SESJA PRACOWNIKÓW

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników

godz. 10.00 – 14.00 prezentacje ustne

godz. 14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

godz. 15.00 – 16.00 prezentacje posterowe

18.00 -  spotkanie integracyjne

Pliki do ściągnięcia:

1. Formatka artykułu w języku angielskim

2. Spis abstraktów XXXVII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "Dzień Odlewnika 2013"