Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 roku odszedł od nas  Świętej Pamięci Pan Prof. zw. dr hab. inż. Jan Lech Lewandowski, Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej

Zmarły był Człowiekiem wielu zasług. Był wybitnym uczonym, jednym z filarów Wydziału Odlewnictwa. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Materiałów Formierskich, a następnie Katedry Tworzyw Formierskich, aż do czasu odejścia na emeryturę w 1997 r. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana na Wydziale Odlewnictwa (1974–1978, 1981–1987, 1990–1993), trzykrotnie był dyrektorem Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974–1978, 1981–1987, 1990–1991). Od kilku dziesięcioleci znana jest jego działalność w Senacie Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w latach  1974–1997 aktywnie pracował jako Przedstawiciel Wydziału Odlewnictwa, natomiast w kolejnych kadencjach reprezentował Radę Seniorów AGH, której przewodniczył przez trzy kadencje.

Profesor od wczesnych lat funkcjonowania w macierzystej Uczelni pełnił także szereg funkcji w Stowarzyszeniu Technicznym Odlewników Polskich. Działalność stowarzyszeniową rozpoczął w roku 1951, czyli w roku reaktywowania Stowarzyszenia. W latach 1973–1987 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego. Jego aktywna działalność w Stowarzyszeniu została uhonorowana tytułem Prezesa Honorowego STOP oraz znalazła uznanie we władzach Naczelnej Organizacji Technicznej, gdzie profesor był członkiem Rady Głównej od 1971 r. a w  latach 1990-1993 pełnił funkcję Prezesa. Był także członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Pan Profesor Jan Lech Lewandowski wniósł istotny wkład w rozwój teorii i badania właściwości materiałów i mas formierskich oraz metod badań tych tworzyw, a także unowocześnienie aparatury badawczej. Był autorem wielu unikalnych książek i podręczników akademickich, autorem lub współautorem ponad 240 artykułów w czasopismach naukowych, naukowo-technicznych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, monografii oraz 18 patentów i wzorów użytkowych.

W zakresie kształcenia i rozwoju kadry osiągnięcia profesora Jana Lecha Lewandowskiego są równie imponujące. Profesor wychował kilka pokoleń absolwentów odlewnictwa. Był dydaktykiem z zamiłowania, profesorem niezwykle popularnym i lubianym przez młodzież – bardzo wymagającym, lecz sprawiedliwym, potrafiącym budować trwające przez wiele lat przyjaźnie i więzy koleżeńskie. Poza dydaktyką realizowaną w Uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach i sympozjach organizowanych przez Uczelnie Wyższe oraz Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Przygotował wiele opinii, recenzji, ekspertyz i opracowań dla przemysłu, z którym ściśle współpracował przez wiele dziesiątków lat.

Świętej Pamięci Pan Profesor odznaczony był między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaka Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Złota Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej,

Dla społeczności Wydziału Odlewnictwa oraz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich Zmarły był Zasłużonym i Wybitnym Uczonym i Pedagogiem, Nauczycielem Akademickim i Wychowawcą wielu pokoleń  kadr dla  odlewnictwa  i nauk odlewniczych.

W imieniu całej, pogrążonej w żalu i smutku społeczności Wydziału Odlewnictwa

Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie Pana Profesora.

PS. W najbliższym czasie przekażemy informacje dotyczące pogrzebu ŚP. Profesora Jana Lecha Lewandowskiego